NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Updates in COVID-19-dossier

09 apr 2020Nieuws
Updates in COVID-19-dossier

Vandaag hebben we de NVK-leidraad Behandelopties bij COVID-19 geüpdatet. De wijzigingen betreffen twee toevoegingen in het derde hoofdstuk: Behandeling COVID-19 bij kinderen. Na de verwijzing naar het document Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 op de SWAB-website is nu een advies opgenomen ter behandeling van bacteriële superinfecties. Daarnaast is er een extra paragraaf toegevoegd over trombotische complicaties bij COVID-19 patiënten.

>> Klik hier voor de aangepaste NVK-leidraad Behandelopties bij COVID-19

Ook het document Coronavirus en kinderen en adolescenten met een chronische ziekte is van een update voorzien. Het RIVM ontving de afgelopen tijd veel vragen over het testen van ouders of andere zorgverleners van kwetsbare kinderen met een chronische ziekte. In overleg met het RIVM hebben we dit document, waar veel naar wordt verwezen, uitgebreid met informatie over dit onderwerp.

>> Klik hier voor het aangepaste document Coronavirus en kinderen en adolescenten met een chronische ziekte