NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Jeugd-ggz

Naast de huisarts en de kinderspychiater behandelt ook de kinderarts kinderen en jongeren met psychische- en gedragsproblematiek. Kinderartsen werken vanuit een holistische benadering, psyche en somatiek zijn met elkaar verbonden. Sinds de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 zijn de gemeenten (en niet meer de zorgverzekeraars) verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugd-ggz. Sindsdien is er een afbakening van welke diagnoses binnen de diagnosegroep ‘sociale pediatrie’ onder de Jeugdwet vallen en welk onder de Zorgverzekeringswet.

Jeugdwet
Zorg voor kinderen met ADHD of psychiatrische stoornissen door de kinderarts valt onder de Jeugdwet. Voor deze zorg moeten ziekenhuizen gecontracteerd worden door de gemeenten in hun verzorgingsgebied. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met de NVK een handreiking (en addendum) opgesteld over de curatieve ggz-zorg door kinderartsen.

Zie voor meer informatie de websites Voordejeugd.nl en VNG