NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

MKS

Het Medische Kindzorgsysteem (MKS) is een systematiek voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis voor kinderen en jongeren (0 t/m 17 jaar) met een somatische (lichamelijke) aandoening die onder de eindverantwoordelijkheid staan van een kinderarts of een andere medisch specialist. Het MKS – nog volop in ontwikkeling – is gebaseerd op de rechten van het kind. De behoeften van het kind (en het gezin) staan altijd centraal. Zij moeten ook buiten het ziekenhuis kunnen rekenen op hoogstaande, doelmatige en duurzame zorg.

De NVK is één van de partners van het MKS. Samen met de vijf andere partners worden stappen gezet op weg naar volledige implementatie van het MKS in 2024.

Zie voor achtergrondinformatie, handreikingen en ervaringsverhalen de website Integralekindzorgmetmks.nl.