NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Gezond en veilig werken

Rondom gezond en veilig werken werkt de NVK samen met de FMS en LAD aan het verbeteren van het beleid voor de aangesloten leden. Binnen de NVK is de Werkgroep Gezond en veilig werken aan de slag om advies en handreikingen op te stellen hoe kinderartsen gezond en veilig werken lokaal kunnen implementeren. In de zomer van 2020 verwacht de werkgroep documentatie op te leveren.

Op de websites van de FMS en LAD vindt u meer informatie over gezond en veilig werken.