NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Europa

Voor een korte samenvatting, klik hier
Voor de blogs van de Young EAP klik hier

De EAP en arts-assistenten
Europese ontwikkelingen zijn van groot belang voor de manier waarop medisch specialisten in Nederland hun vak uitoefenen en arts-assistenten worden opgeleid. Nederlandse kinderartsen en arts-assistenten worden op Europees niveau vertegenwoordigd door de European Academy of Paediatrics (EAP). De EAP is de kindergeneeskundige sectie van de Europese Unie van Medisch Specialisten (UEMS). De UEMS vertegenwoordigt 37 Europese landen (waaronder Nederland, via de Federatie Medisch Specialisten) en heeft sterke contacten met de Europese Commissie en Parlement. De EAP heeft twee pijlers: opleiding en pleitbezorging. De EAP behartigt de belangen van zieke kinderen in Europa, stelt Europese standaarden op voor de opleiding tot kinderarts en richt zich op het beschermen van de belangen van kinderartsen en arts-assistenten in Europa.

Opleiding
De European Board of Paediatrics (ABP) is onderdeel van de EAP en zet zich in voor het inhoud geven aan en harmoniseren van de opleiding tot kinderarts in Europa. De EBP is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en reviseren van het Europese opleidngsplan voor kindergeneeskunde en die van erkende medisch specialisten. Deze opleidingsplannen zijn niet bindend; op  landelijk niveau wordt het opleidingsplan vastgesteld door de landelijke registratie-autoriteit. De Europese opleidingsplannen ondersteunen kinderartsen in veel landen binnen en buiten Europa bij discussies over het behoud van een adequate opleidingsduur en -inhoud in het vergemakkelijken van het werken over de grens. Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Europees Examen Kindergeneeskunde. 

Pleitbezorging
Net als de NVK komt de EAP op voor betere leefomstandigheden voor kinderen en het naleven van de rechten van het kind. Thema’s waar de EAP zich voor in zet zijn o.a. een rookvrije jeugd, het bestrijden van marketing van ongezonde voeding en alcohol aan kinderen, het pleiten voor vaccinaties en tegengaan van antimicrobiële resistentie. Daarnaast komt de EAP op voor kwetsbare kinderen zoals kinderen die in armoede leven en vluchtelingenkinderen. Leden van de EAP kunnen zich aansluiten bij een of meerdere werkgroepen.

Art-assistenten
Sinds juni 2016 behartigt Lenneke Schrier (destijds AIOS OOR-Leiden, inmiddels kinderarts fellow kinderoncologie te Prinses Máxima Centrum Utrecht) binnen het bestuur van de EAP de belangen van arts-assistenten die in Europa worden opgeleid tot kinderarts. Zij doet dit als Europees afgevaardigde van de European Junior Doctors (EJD). De EJD vertegenwoordigt meer dan 300.000 arts-assistenten uit heel Europa en richt zich met name op het verbeteren van werkomstandigheden, mobiliteit en kwaliteitsstandaarden voor de opleiding. Bovendien is in december 2017Young EAP opgericht, het EAP-netwerk van arts-assistenten kindergeneeskunde. Esmee Jacobs en Lisa Ott de Bruin vertegenwoordigen Nederland binnen Young EAP. Arts-assistenten kunnen ook lid worden van de EAP, tot de leeftijd van 35 jaar een jaar gratis. Leden van de EAP kunnen door deelname aan werkgroepen bijdragen aan het ontwikkelen van Europese richtlijnen en standpunten, betalen minder voor EAP-congressen en Mastercourses en hebben online toegang tot artikelen in het European Journal of Pediatrics


Foto: Lenneke Schrier
Bron: Young EAP