NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Normtijden

Tot 2015 heeft de NZa (voorheen DBC Onderhoud) de normtijden, die een component vormden voor de honorariaberekening, in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen vastgesteld. De weergegeven normtijden vormden per specialisme een door het veld gewenste verdeelsleutel van het honorarium. Vanaf 2015 zijn de integrale tarieven ingevoerd en is het honorarium in het tarief voor het zorproduct opgenomen.

Na 2015 heeft Federatie Medische Specialisten (FMS) in samenwerking met LOGEX het onderhouden van de normtijden overgenomen met als doel een weging vast te stellen voor de interne benchmark en dus niet meer voor de onderlinge honorariumverdeling tussen specialismen. Om deze reden worden de normtijden door de wetenschappelijke verenigingen nu veelal gebruikt om de daadwerkelijke tijdsbesteding te duiden. De normtijden nu hebben dus een ander karakter dan de normtijden tot 2015.

Voor de kindergeneeskunde heeft de NVK in samenwerking met LOGEX de normtijden per zorgactiviteit en per zorgproduct verder verfijnd. Ze worden jaarlijks geactualiseerd indien nodig. Deze normtijden zijn een weging voor de zwaarte van zorg binnen een specialisme en zijn niet bruikbaar voor directe vergelijking tussen specialismen. Deze normtijden zijn onderdeel van de bepaling van output van zorg voor de LOGEX benchmark.

Indien de lijst met normtijden voor eigen analyse wenselijk is, dan is een volledige lijst van de normtijden verkrijgbaar via de BBC of LOGEX. Deze lijst is niet standaard beschikbaar, omdat we willen voorkomen dat de normtijden in een oneigenlijke context worden gebruikt. De normtijden zijn eigendom van de NVK en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.