NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Geneesmiddelen

Actuele tekorten en substitutie
Zie voor een overzicht van actuele tekorten en substitutie het Kinderformularium.

Doorgeleverde bereidingen
Informatie over de werkwijzen en vergoeding van doorgeleverde bereidingen vindt u op de website van het Kinderformularium

Add-on medicatie
Add-on geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die apart van de behandeling in het ziekenhuis (dus naast het DBC-zorgproduct) in rekening kunnen worden gebracht. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland wordt maandelijks een actuele lijst met stofnamen indicaties aanspraak add-on G-standaard gepubliceerd. 

Off-label voorschrijven
Binnen de kindergeneeskunde bestaat vaak een noodzaak voor het gebruik van een geneesmiddel voor een andere patiëntencategorie dan waarvoor het geneesmiddel is geregistreerd door de fabrikant. Dit betekent dat er geen formele afweging heeft plaatsgevonden tussen de te verwachten werkzaamheid en de mogelijke risico’s. Op dat moment wordt het geneesmiddel off-label gebruikt. De NVK en het Kinderformularium hebben een standpunt over off-label voorschrijven ingenomen.

Vragen over geneesmiddelen?
Heeft u een vraag over de beschikbaarheid en/of vergoeding van geneesmiddelen (gewone of add-ons), dan kunt u deze voorleggen aan de Expertisegroep Geneesmiddelen via nvk@nvk.nl. Heeft u een inhoudelijke vraag over een geneesmiddel, dan kunt u terecht bij het Kinderformularium via info@nkfk.nl.