NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Participatie

Binnen de NVK is het bestuur van de Junior afdeling vertegenwoordigd in:

  • Bestuur NVK
  • Concilium Paediatricum (CP)
  • Plenaire Visitatie Commissie (PVC)
  • Stuurgroep Cursorisch Onderwijs (SCO)
  • Congrescommissie

Buiten de NVK is het bestuur van de Junior afdeling vertegenwoordigd in:

  • De Jonge Specialist 

Daarnaast hebben diverse kinderartsen in opleiding zitting in één of meerdere gremia binnen en buiten de NVK.