NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

DOT-productstructuur

De DOT-productstructuur bestaat uit zorgproductgroepen of ‘bomen’ waarin diagnoses en zorgactiviteiten zorgen voor de afleiding naar zorgproducten.

DBC-diagnosen
De NZa heeft voor elk specialisme een typeringslijst opgesteld. Op deze typeringslijsten staan de DBC- diagnosen en behandelingen die voor het specialisme tot declarabele DBC's leiden. Voor de kindergeneeskunde zijn er 2 typeringslijsten: neonatologie en kindergeneeskunde algemeen.

Zorgactiviteiten
Een zorgactiviteit is een beschrijving van een activiteit die in het kader van de zorgverlening aan de patiënt wordt uitgevoerd. Denk hierbij aan polikliniekbezoek, diagnostisch onderzoek, therapeutische behandeling, etc. Voorheen werden dit verrichtingen genoemd. Deze zorgactiviteiten geven inzicht in de de totale zorg die aan een patiënt is geleverd gedurende de gehele behandeling.

Er bestaan naast de zorgactiviteiten in Nederland diverse subregsitraties die een specifiekere registratie van de zorgactiviteiten mogelijk maken. Het is echter alleen mogelijk om zorgproducten te declareren aan de hand van de zorgactiviteiten.