NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Top 2020

Als opvolger van GOED2 ging in 2017 TOP2020 van start: het innovatieve opleidingsplan Kindergeneeskunde. TOP2020 staat voor Toekomstbestendige Opleiding Pediatrie.

Het opleidingsplan TOP2020 beschrijft de (nominale) vijfjarige opleiding tot kinderarts en de competenties die alle aios Kindergeneeskunde aan het eind van de opleiding moeten hebben bereikt.

Hieronder in vogelvlucht de belangrijkste kenmerken:

De visie achter TOP2020

 • De (toekomstige) zorgbehoefte van het zieke kind is leidend
 • Het opleidingsplan gaat van ziekte naar zieke georiënteerd
 • Versterking van de algemene kindergeneeskunde
 • Bewaren en bewaken van de balans tussen concentratie/(sub)specialisatie en samenhang/integratie van het vakgebied kindergeneeskunde
 • Individualisering, flexibilisering en maatwerk voor aios
 • Betere inbedding van chronische en longitudinale zorg
 • Ontwikkeling van een attitude die is gericht op life-long-learning

De belangrijkste (nieuwe) kenmerken van TOP2020

 • 21 Klinische presentaties als beginpunt van consult bij de kinderarts
 • Gefaseerde bekwaamheidsverklaring van aios met Entrusted Professional Activities (EPA’s) als markering van groei naar zelfstandigheid
 • Supervisiestage in het vierde opleidingsjaar
 • Oordeel OpleidingsGroep (OOG) als basis voor de voortgang van aios o.b.v.
  a. Beoordeling bekwaamheid m.b.v. EPA’s
  b. Beoordeling exposure m.b.v. Klinische Presentaties
  c. Beoordeling competentie-specifieke groei
 • Individualisatie
  a. Korting o.b.v. tevoren en/of versneld verworven competenties
  b. Mogelijkheid tot (gefaseerde) verdieping in niet-klinische kerntaak
  c. Meer flexibiliteit in laatste (differentiatie) jaar

Behoud van het ‘GOED-e’
Belangrijke elementen van het opleidingsplan GOED waarvan de meerwaarde goed is gebleken, zijn gebleven:

 • Exposure en veel leren op de werkvloer
 • CANMEDS-competenties als vertrekpunt en basis voor EPA’s
 • KPB als instrument voor frequente laagdrempelige feedback
 • 360 gr feedback
 • Portfolio (E-pass)
 • CAT
 • Differentiatiemogelijkheden in laatste jaar
 • Landelijk cursorisch onderwijs en toetsing

Relevante documenten en links

>> TOP2020: deel I en deel II
>> Overzicht verplichte vergoedingen opleiding kindergeneeskunde 2020
>> Junior Afdeling van de NVK: overzicht verplichte cursussen, inclusief inschrijflinks
>> RGS

Filmje ‘Bekwaam verklaren’
Hieronder vind je een filmpje waarin nader wordt ingegaan op het element ‘bekwaam verklaren’ binnen de opleiding Kindergeneeskunde. Vanuit het UMC Utrecht vertellen opleider Joost Frenkel, stagebegeleider Esther Veldhoen en aios Marijn Soeteman ieder vanuit hun eigen perspectief welke ervaringen zij hebben opgedaan met de totstandkoming van een bekwaamverklaring.

Contactpersoon NVK-bureau
Liane Pool, beleidsmedewerker
E: pool@nvk.nl
T: 088 - 282 33 19