NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Strategie

De wereld om ons heen is continu in beweging en daarmee ook de kindergeneeskundige zorg. Zorg die vaak al van een hoog niveau is, maar die altijd openstaat voor verbetering, omdat alle kinderen in Nederland recht hebben op zorg van optimale kwaliteit.

Missie
De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) komt op voor de gezondheid van kinderen en behartigt de belangen van kinderartsen.

Visie
De NVK vindt dat alle kinderen in Nederland recht hebben op optimale kwaliteit van kindergeneeskundige zorg.

Doelstelling
De NVK komt op voor de gezondheid van kinderen en de belangen van kinderartsen. Namens ongeveer 1.400 praktiserend kinderartsen en 350 artsen in opleiding tot kinderarts vormt de NVK één stem naar de vele spelers in het veld, zoals de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars, de politiek en de media. Naast de zorg voor zieke kinderen zit betrokkenheid bij de gezondheid van alle kinderen in het dna van de kinderarts. Binnen de NVK hebben pleitbezorging (het opkomen voor de belangen van kinderen) en preventie daarom al jaren een vaste plek. De NVK wil verbinden én ondersteunen, vanuit de gedachte dat we samen sterker staan.

NVK Strategieplan 2020-2022: Kwaliteit voorop in sterke netwerken
Hier vindt u het NVK Strategieplan 2020-2022, tot stand gekomen in samenspraak met onze leden. Uitgangspunten zijn onder meer de visie en het beleid van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), zoals beschreven in het Visiedocument Medisch Specialist 2025; ambitie, vertrouwen, samenwerken. Ook het Hoofdlijnenakkoord medische specialistische zorg en rapporten als De juiste zorg op de juiste plek, wie durft? zijn belangrijke inspiratiebronnen voor het bepalen van de koers van de NVK.

Geen enkele kinderarts werkt alleen: zorg wordt geleverd door netwerken van zorgverleners. De werkdruk is hoog en de administratieve lasten zijn groot. Kinderartsen staan voor flinke uitdagingen en zien veel kansen op het gebied van netwerkgeneeskunde, technologische innovatie, slimmer werken en preventie.

Met dit strategieplan laat de NVK zien waar ze voor staat en wat ze in 2022 wil hebben bereikt.

Het strategieplan is hier te downloaden.