NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

SPIN

Samenwerkingsverband Pediatrie In Nederland
Bij het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn gelden ondergebracht die de NVK kan besteden aan bevordering van innovatie binnen de kindergeneeskunde. Het NVK-bestuur heeft daarom een bestedingsvoorstel opgesteld dat bovengenoemde vraag beantwoordt en heeft groen licht gekregen om dit plan in vijf jaar uit te voeren.

Doelstellingen
De geformuleerde doelstellingen voor het SPIN:

  • Ten behoeve van kindergeneeskundig wetenschappelijk onderzoek een samenwerkingsverband opzetten ten behoeve van het continu doen van zorgevaluaties met als doel de algemene kindergeneeskundige zorg te verbeteren.
  • Binnen dit project doet zich  de unieke kans voor om ook nog 3 of 4 zorgevaluaties uit te voeren naar kennishiaten uit de NVK Kennisagenda 2020-2023. Hiermee kan ervaring worden opgedaan met het doen van evaluatieonderzoek en het samenwerkingsverband vorm krijgen.

Projectplan en Commissie SPIN
Voor uitvoering van dit project is de NVK in november 2019 gestart met het opstellen van een projectplan. In dit plan is onder meer opgenomen dat er een tijdelijke commissie uit diverse gremia wordt samengesteld. Inmiddels is deze commissie - de Commissie SPIN - samengesteld en van start gegaan. Zie ook Zorgevaluatienederland.nl.

De prioriteit ligt op dit moment bij het opstellen van de procedure en voorwaarden voor de uitnodiging aan de praktiserende NVK-leden tot indiening van een zorgevaluatie. Op basis van relevantie en kwaliteitscriteria krijgen minimaal drie projectleiders uit een algemeen ziekenhuis de kans om hun onderzoeksvraag, naar aanleiding van een kennishiaat uit de Kennisagenda 2020-2023, uit te voeren. Parallel hieraan ligt de ontwikkeling van een samenwerkingsverband van kinderartsen, gefaciliteerd door bijvoorbeeld researchmedewerkers, binnen de duurzame infrastructuur van de NVK.

Met het toewerken naar deze twee doelen wordt de kwaliteitscirkel geoptimaliseerd en wordt het mogelijk in de toekomst doorlopend multicenter zorgevaluaties te gaan doen binnen de standaard subsidierondes, zoals die van ZonMw.

Het is de verwachting dat in de loop van april 2020 meer duidelijk is over de mogelijkheden tot indienen van een zorgevaluatie..